Tin hoạt động nông thôn mới
toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới
 

Bài tuyên truyền

Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

 

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” .

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, từ đó, Đảng, chính quyền địa phương đã đề ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu tiến tới hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để thực hiện đạt kết quả, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã phân chia ra nhiều giai đoạn, phấn đấu đến năm 2017, xã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

Là một trong các địa phương có xuất phát điểm thấp (chỉ đạt 6/19 tiêu chí từ năm 2011), trong 6 năm qua, Đảng, chính quyền và nhân dân xã Thạch Lỗi đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên đạt thêm 10 tiêu chí. Trong quá trình triển khai, thực hiện Đảng, chính quyền đã ưu tiên thực hiện trước một số tiêu chí trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới như:

- Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội - môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

- Hoàn thiện các hạ tầng kinh tế xã hội, gồm điện, đường, trường trạm ...

          Đây là nhóm các tiêu chí được ưu tiên thực hiện trước, làm nền tảng cho việc định hướng phát triển ổn định hạ tầng kinh tế kỹ thuật và phát triển kinh tế của địa phương.

Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã nhà đã đạt được những kết quả tích cực. Với phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm, với tinh thần đoàn kết của nhân dân, địa phương đã xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều hạng mục công trình như hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, bãi rác tập trung, hệ thống nước sạch, cơ sở trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được kiên cố hoá, khang trang, tạo nên diện mạo mới, góp phần tô điểm cho quê hương.

Sự nghiệp giáo dục ở địa phương được quan tâm đầu tư, có 2 trong 3 nhà trường đạt chuẩn Quốc gia; Trường Tiểu học đã hoàn thành tiếp công trình xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học; trường THCS đang hoàn thiện và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Từ năm 2012 đến năm 2016, cả 4 thôn trong xã vinh dự được UBND huyện công nhận danh hiệu Làng văn hoá. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, đồng thời thể hiện sự quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng làng văn hoá trong những năm tiếp theo.

Từ nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các cuộc vận động này mà nhân dân trong thôn, xóm đã tự nguyện hiến kế, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hoá. Tiêu biểu ở xóm Đình Giác, thôn Thạch Lỗi có gia đình cụ Phạm Kim Phúc ủng hộ 200 triệu đồng, gia đình cụ Đỗ Hữu Mải ủng hộ 50 triệu đồng để làm đường bê tông. Gia đình cụ Đỗ Hữu Dương ở xóm Tây Chính ủng hộ 1.080m2 ruộng đồng để cơ sở đắp đường, chỉnh trang đồng ruộng.

Ở thôn Lũng, có nhiều gia đình ủng hộ hàng chục triệu đồng để xây dựng, làm đẹp khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng Nhà thần linh ở nghĩa trang nhân dân của thôn như gia đình ông Nguyễn Đình Bất, gia đình ông Trịnh Ngọc Đôn; Gia đình cụ Trịnh Ngọc Uyển, gia đình cụ Trịnh Ngọc Nhật và gia đình ông Trịnh Ngọc Vận.  

Thời gian qua, địa phương đã làm tốt các chính sách xã hội như trẻ em đến tuổi đi học được đến trường, chính sách về Bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, dồn diền đổi thửa … đã được người dân đón nhận, ủng hộ. Những chính sách này đã tác động tích cực đến sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, nổi bật là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đã có nhiều đơn vị, cá nhân, tập thể ủng hộ, tiêu biểu là gia đình ông Phạm Văn Khanh ở thôn Kinh Nguyên, nhiều năm qua đã hỗ trợ các hộ nghèo trong xã vào dịp Tết Nguyên Đán và tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7 với tổng số tiền là hơn 200 triệu đồng. Gia đình cụ Phạm Kim Phúc ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”  của xã 50 triệu đồng.

Từ năm 2014 đến năm 2017, toàn xã đã thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng. Đó là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã đã có những thay đổi nhất định, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Đến năm 2016, xã đạt 16/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt. 3 tiêu chí còn lại (đó là tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, trường học và Tiêu chí hộ nghèo) Đảng, chính quyền địa phương tập trung làm tốt việc huy động các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2017. Trong đó, Trường THCS đang hoàn thiện công trình nhà 3 tầng 6 phòng học, Nhà văn hoá Trung tâm xã đang tiến hành xây dựng và phấn đấu đến cuối năm hoàn thành. Đối với tiêu chí hộ nghèo, nhiều năm qua, địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng chính sách và các nguồn vốn khác, đồng thời thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%

Qua những thành tựu nêu trên, chúng ta thấy, xã Thạch Lỗi từ một xã thuần nông đã vươn lên, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đang trên đường phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hơn lúc nào hết, chúng ta cùng đoàn kết xây dựng nông thôn mới và tham gia các phong trào khác của địa phương để các phong trào thực sự phát triển và ngày càng lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Thạch Lỗi, bước vào xây dựng nông thôn mới với những nỗ lực, phấn đấu và đạt được kết quả nêu trên, đó là niềm vinh dự, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của xã nhà. Chặng đường phía trước của quê hương chúng ta vẫn còn nhiều thách thức, song với truyền thống cách mạng của địa phương, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhất định xã nhà sẽ về hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện nhà.

                                                 

                                      BAN VĂN HOÁ – THÔNG TIN XÃ THẠCH LỖI

 
 
Quay lại   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay54 
 Hôm qua10
 Tuần này90 
 Tất cả63818 
IP: 44.192.47.87